HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI KHOẢN ADS FACEBOOK

Đăng Nhập & Đăng Kí

Gói Cơ Bản

99k/Tháng
 • Sử Dụng Các Tính Năng Cơ Bản
 • Sử Dụng Đa Luồng
 • Đổi Tên TK ADS
 • Tạo Link Backup
 • Lấy Link Backup
 • Tự Động Update Dữ Liệu
 • Kiểm Tra Limit Ẩn
 • Giới Hạn 100 TK ADS

Gói Nâng Cao

150k/Tháng
 • Sử Dụng Các Tính Năng Cơ Bản
 • Sử Dụng Đa Luồng
 • Đổi Tên TK ADS
 • Tạo Link Backup
 • Lấy Link Backup
 • Tự Động Update Dữ Liệu
 • Kiểm Tra Limit Ẩn
 • Giới Hạn 150 TK ADS

Gói Cao Cấp

199k/Tháng
 • Sử Dụng Các Tính Năng Cơ Bản
 • Sử Dụng Đa Luồng
 • Đổi Tên TK ADS
 • Tạo Link Backup
 • Lấy Link Backup
 • Tự Động Update Dữ Liệu
 • Kiểm Tra Limit Ẩn
 • Giới Hạn 200 TK ADS

Gói SUPPER VIP

500k/Tháng
 • Sử Dụng Các Tính Năng Cơ Bản
 • Sử Dụng Đa Luồng
 • Đổi Tên TK ADS
 • Tạo Link Backup
 • Lấy Link Backup
 • Tự Động Update Dữ Liệu
 • Kiểm Tra Limit Ẩn
 • Không Giới Hạn TK ADS